jet lag
Jet lag (neboli česky pásmová nemoc) je syndrom, který vzniká překročením více časových pásem za krátkou dobu. Zpravidla tedy v...